Vaše otázky a náměty na další články a vůbec všechno, co vás zajímá kolem snubních prstenů, pište jako komentáře ke stávajícím článkům.

neděle 11. listopadu 2012

Platnost dokladů po svatbě

Častou starostí nevěst, které se chystají na svatební cestu je platnost jejich dokladů v souvislosti se změnou příjmení. Je rozdíl v platnosti pasu a v platnosti občanského průkazu.

Co se týká pasu, stránky Ministerstva vnitra uvádějí, že platnost cestovního dokladu skončí:
...uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana.

Stejně by to mělo platit také u občanského průkazu, ale u něj jaksi navíc uvádějí toto:
Nedoporučujeme používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.

Řešením je tedy i při cestování po Evropské unii používat k prokazování totožnosti cestovní pas. Pokud jej nemáte, zbývá zde pouze možnost domluvit se s matrikářkou, aby roh občanského průkazu dočasně neodstřihla, pokud k tomu bude přístupná. Prostor pro koruci je zde otevřený :-)
K občanskému průkazu sice dostanete úřední potvrzení vysvětlující, proč je roh odstřižený, ale je otázka, zda by v zahraničí akceptovali byť notářsky ověřený překlad. Vždy záleží nejvíc na tom, na koho narazíte.

Pokus tedy chcete někam odletět, udělejte to se starým pasem. Letenky nebo zájezd je třeba objednávat na dívčí jméno a před úředníky se chovejte jako svobodná. Jediné, čemu tak nezabráníte, jsou další nabídky k sňatku. Také byste nestihnuli vyřídit víza, jež jsou pro cestování do některých zemí nutná.

O nový pas můžete zažádat teprve tehdy, až budete mít vyřízený nový občanský průkaz. Pokud máte vyřízený nový občanský průkaz, ale pas máte ještě starý, neukazujte oba doklady úředníkům na hranicích či v zahraničí nikdy současně. Vyhnete se možným zbytečným problémům. Problémy mohou někdy nastat i v případě, kdy si zažádáte o nový pas a vycestujete se starým pasem. Může pak být považován za neplatný a o problémy máte postaráno. Dokud si totiž nepůjdete zažádat o nový pas, nemají o změně potuchy a tím pádem není co řešit. Pokud by ale k problémům přesto došlo a nechtěli vás pustit ze zahraničí domů, může vám česká ambasáda vystavit dočasný pas.

Při výměně občanského průkazu a pasu nezapomeňte také na řidičský průkaz a technické průkazy k vozidlům, nahlášení změny na zdravotní pojišťovnu kvůli kartičce pojištěnce a také na OSSZ (sociální pojištění). Zaměstnanci nahlásí změnu stavu a příjmení zaměstnavateli. Podnikatelky budou mít starostí ještě více a čeká je obíhání živnostenského úřadu, finančního úřadu a případně zařizování změn na rejstříkových soudech. Další starosti mají majetné nevěsty, které budou dělat změny na katastru, případně i v souvislosti se změnou na společné jmění manželů.